a

 Hướng dẫn sử dụng

1. Đăng nhập vào hệ thống:

-    Đầu tiên vào trang cổng thông tin, bạn đọc sử dụng chức năng Đăng nhập.

-    Sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập vào hệ thống.

2. Tìm kiếm opac:

-    Nhập nội dung tìm kiếm vào ô [tìm kiếm].

-    Nhấn nút [tìm kiếm] hoặc Enter để xuất kết quả theo nội dung tìm.

-    Nhấn chuột vào một trong những mục của kết quả tìm kiếm để xem chi tiết.

3. Cổng chính thư viện:

-    Hiển thị thông tin sách mà thư viện có cho bạn đọc tìm kiếm.

-    Xem chi tiết thông tin sách.

Một số văn bản pháp luật về Chứng thực

Tác giả:

Bình luận khoa học Bộ Luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 - Phần chung

Tác giả:TS. Nguyễn Đức Mai (chủ biên); TS Đỗ Thị Ngọc Tuyết

Luật pháp và Tôn giáo

Tác giả:W. Cole Durham, JR. - Brett G. Scharffs

Những hướng dẫn thiết thực về xây dựng Hiến pháp

Tác giả:Viện nghiên cứu Quốc tế về dân chủ và trợ giúp bầu cử-Văn phòng Quốc Hội

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI)

Tác giả:UNDP

a
Tìm kiếm
Cổng thông tin thư viện
Hình ảnh Thanh Tiêu đề Trang Web Part
tainguyenthuvien