a

 Hướng dẫn sử dụng

1. Đăng nhập vào hệ thống:

-    Đầu tiên vào trang cổng thông tin, bạn đọc sử dụng chức năng Đăng nhập.

-    Sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập vào hệ thống.

2. Tìm kiếm opac:

-    Nhập nội dung tìm kiếm vào ô [tìm kiếm].

-    Nhấn nút [tìm kiếm] hoặc Enter để xuất kết quả theo nội dung tìm.

-    Nhấn chuột vào một trong những mục của kết quả tìm kiếm để xem chi tiết.

3. Cổng chính thư viện:

-    Hiển thị thông tin sách mà thư viện có cho bạn đọc tìm kiếm.

-    Xem chi tiết thông tin sách.

Luật Điện lực năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2012

Tác giả:

Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành

Tác giả:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Tác giả:

Pháp luật về quản lý ngoại thương - Thực trạng và kiến nghị

Tác giả:Trung tâm nghiên cứu lập pháp

Hỏi - Đáp về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Tác giả:GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh (Chủ biên), ThS. Vũ Huy Khánh

a
Tìm kiếm
Cổng thông tin thư viện
Hình ảnh Thanh Tiêu đề Trang Web Part
tainguyenthuvien