a

 Hướng dẫn sử dụng

1. Đăng nhập vào hệ thống:

-    Đầu tiên vào trang cổng thông tin, bạn đọc sử dụng chức năng Đăng nhập.

-    Sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập vào hệ thống.

2. Tìm kiếm opac:

-    Nhập nội dung tìm kiếm vào ô [tìm kiếm].

-    Nhấn nút [tìm kiếm] hoặc Enter để xuất kết quả theo nội dung tìm.

-    Nhấn chuột vào một trong những mục của kết quả tìm kiếm để xem chi tiết.

3. Cổng chính thư viện:

-    Hiển thị thông tin sách mà thư viện có cho bạn đọc tìm kiếm.

-    Xem chi tiết thông tin sách.

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT CHỨNG KHOÁN

Tác giả:

Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 65/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Tác giả:

QUY CHẾ PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM (sách chuyên khảo)

Tác giả:PGS.TS Nguyễn Minh Đoan (chủ biên)

NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2012/NĐ-CP VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Tác giả:

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KẾ THỪA, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN

Tác giả:Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội khóa XIII

a
Tìm kiếm
Cổng thông tin thư viện
Hình ảnh Thanh Tiêu đề Trang Web Part
tainguyenthuvien