a

 Hướng dẫn sử dụng

1. Đăng nhập vào hệ thống:

-    Đầu tiên vào trang cổng thông tin, bạn đọc sử dụng chức năng Đăng nhập.

-    Sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập vào hệ thống.

2. Tìm kiếm opac:

-    Nhập nội dung tìm kiếm vào ô [tìm kiếm].

-    Nhấn nút [tìm kiếm] hoặc Enter để xuất kết quả theo nội dung tìm.

-    Nhấn chuột vào một trong những mục của kết quả tìm kiếm để xem chi tiết.

3. Cổng chính thư viện:

-    Hiển thị thông tin sách mà thư viện có cho bạn đọc tìm kiếm.

-    Xem chi tiết thông tin sách.

Nâng cao vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trong tình hình hiện nay

Tác giả:TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC LẬP PHÁP

Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác bảo vệ rừng phòng hộ hiện nay

Tác giả:TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC LẬP PHÁP

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA – KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Tác giả:TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC LẬP PHÁP

Quyền tố cáo của công dân trong bối cảnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng – Thực trạng và kiến nghị

Tác giả:TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC LẬP PHÁP

Một số vấn đề về giao đất, giao rừng và thực hiện quyền sử dụng rừng ở Việt Nam - Thực trạng và kiến nghị

Tác giả:TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẬP PHÁP

a
Tìm kiếm
Cổng thông tin thư viện
Hình ảnh Thanh Tiêu đề Trang Web Part
tainguyenthuvien